آویژه پالایش

پروژه EPC شرکت فولاد گهر زمین بردسیر

فکور صنعت /

۱۴۰۲

– ظرفیت: ۴۷۷m۳/hr

– فناوری: BWRO

– محصول: Demine, Soft, Potable Water

– اسکوپ: طراحی، مهندسی ، تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازی

Including: Sand Filter, Carbon Filter, RO unit, Chemical dosing systems, CIP unit, Flushing unit, Pump Station, and Control panel

پروژه EPC مجتمع مس سرچشمه

شرکت فناوران پارسیان /

۱۴۰۲

– ظرفیت: ۴۸۰m۳/d

– فناوری: BWRO

– محصول: Demine Water

– اسکوپ: طراحی، مهندسی ، تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازی

Including: Sand Filter, Carbon Filter, RO unit, Chemical dosing systems, CIP unit, Flushing unit, Pump Station, and Control panel

پروژه EPC اداره سازمان منطقه آزاد چابهار

اقلیم پهلوان /

۱۴۰۲

– ظرفیت:  ۵۰۰۰m۳/d

– فناوری: SWRO

– محصول:  Potable Water

– اسکوپ: طراحی، مهندسی ، تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازی

Including: Sand Filter, Carbon Filter, RO unit, Chemical dosing systems, CIP unit, Flushing unit, Pump Station, and Control panel

پروژه EPC شرکت داروسازی سبحان انکولوژی

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی /

۱۴۰۲

– ظرفیت:  ۲۴m۳/d

– فناوری: EDI

– محصول: Demine Water

– اسکوپ: طراحی، مهندسی ، تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازی

Including:  Electrodeionization system and Control panel

پروژه EPC اداره بندر صیادی پسابندر

دهکده آبی تیس /

۱۴۰۱

– ظرفیت:  ۵۰۰۰m۳/d

– فناوری: SWRO

– محصول:  Potable Water

– اسکوپ: طراحی، مهندسی ، تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازی

Including: Sand Filter, Carbon Filter, RO unit, Chemical dosing systems, CIP unit, Flushing unit, and Control panel

پروژه EPC شرکت داروسازی آوان بهمن شیمی

داروسازی آوان بهمن شیمی /

۱۴۰۱

– ظرفیت:  ۱۰m۳/d

– فناوری: EDI-RO

– محصول: Demine Water

– اسکوپ: طراحی، مهندسی ، تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازی

Including:  Electrodeionization system and Control panel

پروژه EPC شرکت آهن و فولاد تربت حیدریه

فکور صنعت /

۱۴۰۱

– ظرفیت:  ۲۸۸m۳/hr

– فناوری: BWRO

– محصول: Demine, Soft, Potable Water

– اسکوپ: طراحی، مهندسی ، تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازی

Including: Sand Filter, Carbon Filter, RO unit, Chemical dosing systems, CIP unit, Flushing unit, Pump Station, and Control panel

پروژه EPC شرکت آوانداد

شرکت آوانداد /

۱۴۰۱

– ظرفیت:  ۱۰۰m۳/d

– فناوری: UV-MF-RO

– محصول:  Industrial Water

– اسکوپ: طراحی، مهندسی ، تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازی Including: Sand Filter, Carbon Filter, MF unit, UF unit, UF unit, RO unit, Chemical dosing systems, CIP unit, Flushing unit, Pump Station, and Control panel

پروژه EPC مجتمع مس درآلو

موسسه قرارگاه سازندگی خاتم /

۱۴۰۰

– ظرفیت:  ۳۶۰m۳/d

– فناوری: BWRO

– محصول: Demine Water

– اسکوپ: طراحی، مهندسی ، تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازی

Including:  Sand filter, Carbon filter, RO unit, Chemical dosing systems, CIP unit, Flushing unit, Pump Station, and Control panel