صنایع ساختمانی

پروژه EPC شرکت آوانداد

شرکت آوانداد /

۱۴۰۱

– ظرفیت:  ۱۰۰m۳/d

– فناوری: UV-MF-RO

– محصول:  Industrial Water

– اسکوپ: طراحی، مهندسی ، تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازی Including: Sand Filter, Carbon Filter, MF unit, UF unit, UF unit, RO unit, Chemical dosing systems, CIP unit, Flushing unit, Pump Station, and Control panel