صنایع معدنی و فلزی

پروژه EPC شرکت فولاد گهر زمین بردسیر

فکور صنعت /

۱۴۰۲

– ظرفیت: ۴۷۷m۳/hr

– فناوری: BWRO

– محصول: Demine, Soft, Potable Water

– اسکوپ: طراحی، مهندسی ، تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازی

Including: Sand Filter, Carbon Filter, RO unit, Chemical dosing systems, CIP unit, Flushing unit, Pump Station, and Control panel

پروژه EPC مجتمع مس سرچشمه

شرکت فناوران پارسیان /

۱۴۰۲

– ظرفیت: ۴۸۰m۳/d

– فناوری: BWRO

– محصول: Demine Water

– اسکوپ: طراحی، مهندسی ، تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازی

Including: Sand Filter, Carbon Filter, RO unit, Chemical dosing systems, CIP unit, Flushing unit, Pump Station, and Control panel

پروژه EPC شرکت آهن و فولاد تربت حیدریه

فکور صنعت /

۱۴۰۱

– ظرفیت:  ۲۸۸m۳/hr

– فناوری: BWRO

– محصول: Demine, Soft, Potable Water

– اسکوپ: طراحی، مهندسی ، تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازی

Including: Sand Filter, Carbon Filter, RO unit, Chemical dosing systems, CIP unit, Flushing unit, Pump Station, and Control panel

پروژه EPC مجتمع مس درآلو

موسسه قرارگاه سازندگی خاتم /

۱۴۰۰

– ظرفیت:  ۳۶۰m۳/d

– فناوری: BWRO

– محصول: Demine Water

– اسکوپ: طراحی، مهندسی ، تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازی

Including:  Sand filter, Carbon filter, RO unit, Chemical dosing systems, CIP unit, Flushing unit, Pump Station, and Control panel

پروژه EPC شرکت فولاد مانیان

شرکت فولاد مانیان /

۱۴۰۰

– ظرفیت:  ۱۰۰m۳/d

– فناوری: BWRO

– محصول: Demine Water

– اسکوپ: طراحی، مهندسی ، تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازی

Including:  Sand filter, Carbon Filter, RO unit, Chemical dosing systems, CIP unit, Flushing unit, Pump Station, and Control panel

پروژه EPC شرکت فولاد آهن اسفنجی

شرکت فولاد آهن اسفنجی /

۱۳۹۹

– ظرفیت:  ۵۰۰m۳/d

– فناوری: BWRO

– محصول: Soft Water

– اسکوپ: طراحی، مهندسی ، تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازی

Including:  Sand filter, Carbon Filter, RO unit, Chemical dosing systems, CIP unit, Flushing unit, Pump Station, and Control panel

پروژه EPC مجتمع مس سونگون

کانی مس /

۱۳۹۸

– ظرفیت:  ۲۰۰m۳/d

– فناوری: BWRO

– محصول: Demine Water

– اسکوپ: طراحی، مهندسی ، تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازی

Including:  Sand filter, Carbon filter, RO unit, Chemical dosing systems, CIP unit, Flushing unit, Pump Station, and Control panel

پروژه EPC مجتمع مس بابک

مس بابک ایرانیان /

1395

– ظرفیت:  ۶۰۰m۳/d

– فناوری: BWRO

– محصول: Demine Water

– اسکوپ: طراحی، مهندسی ، تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازی

Including:  Sand filter, Carbon filter, RO unit, Chemical dosing systems, CIP unit, Flushing unit, Pump Station, and Control panel

پروژه EPC شرکت ذوب فولاد اردکان

شرکت ذوب فولاد اردکان /

1393

– ظرفیت:  ۲۵۰m۳/d

– فناوری: BWRO

– محصول: Demine Water

– اسکوپ: طراحی، مهندسی ، تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازی

Including:  Sand filter, Carbon Filter, RO unit, Chemical dosing systems, CIP unit, Flushing unit, Pump Station, and Control panel