صنایع نیروگاهی

پروژه EPC شرکت مپنای قشم

مپنا نصب نیرو /

۱۳۹۸

– ظرفیت:  ۵۰۰m۳/d

– فناوری: Chemical Dosing

– محصول: Re-mineralization Water

– اسکوپ: طراحی، مهندسی ، تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازی

Including:  Chemical dosing systems, Ozon injection, UV disinfection, Storage Tank, Pump Station, and Control panel

پروژه EPC بندر سیراف عسلویه

شرکت نور ویژه /

1386

– ظرفیت:  ۲۷۰۰m۳/d

– فناوری: BWRO

– محصول: Soft Water

– اسکوپ: طراحی، مهندسی ، تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازی

Including:  Sand filter, Carbon Filter, RO unit, Chemical dosing systems, CIP unit, Flushing unit, Pump Station, and Control panel