پـــــــــــــــــروژه‌های

آویژه پالایش

پروژه EPC شرکت فولاد گهر زمین بردسیر

فکور صنعت /

۱۴۰۲

– ظرفیت: ۴۷۷m۳/hr

– فناوری: BWRO

– محصول: Demine, Soft, Potable Water

– اسکوپ: طراحی، مهندسی ، تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازی

Including: Sand Filter, Carbon Filter, RO unit, Chemical dosing systems, CIP unit, Flushing unit, Pump Station, and Control panel

پروژه EPC مجتمع مس سرچشمه

شرکت فناوران پارسیان /

۱۴۰۲

– ظرفیت: ۴۸۰m۳/d

– فناوری: BWRO

– محصول: Demine Water

– اسکوپ: طراحی، مهندسی ، تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازی

Including: Sand Filter, Carbon Filter, RO unit, Chemical dosing systems, CIP unit, Flushing unit, Pump Station, and Control panel

پروژه EPC اداره سازمان منطقه آزاد چابهار

اقلیم پهلوان /

۱۴۰۲

– ظرفیت:  ۵۰۰۰m۳/d

– فناوری: SWRO

– محصول:  Potable Water

– اسکوپ: طراحی، مهندسی ، تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازی

Including: Sand Filter, Carbon Filter, RO unit, Chemical dosing systems, CIP unit, Flushing unit, Pump Station, and Control panel

پروژه EPC شرکت داروسازی سبحان انکولوژی

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی /

۱۴۰۲

– ظرفیت:  ۲۴m۳/d

– فناوری: EDI

– محصول: Demine Water

– اسکوپ: طراحی، مهندسی ، تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازی

Including:  Electrodeionization system and Control panel

عضو وندورلیست