پـــــــــــــــــروژه‌های

آویژه پالایش

پروژه EPC اداره بندر صیادی پسابندر

دهکده آبی تیس /

۱۴۰۱

– ظرفیت:  ۵۰۰۰m۳/d

– فناوری: SWRO

– محصول:  Potable Water

– اسکوپ: طراحی، مهندسی ، تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازی

Including: Sand Filter, Carbon Filter, RO unit, Chemical dosing systems, CIP unit, Flushing unit, and Control panel

پروژه EPC شرکت داروسازی آوان بهمن شیمی

داروسازی آوان بهمن شیمی /

۱۴۰۱

– ظرفیت:  ۱۰m۳/d

– فناوری: EDI-RO

– محصول: Demine Water

– اسکوپ: طراحی، مهندسی ، تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازی

Including:  Electrodeionization system and Control panel

پروژه EPC شرکت آهن و فولاد تربت حیدریه

فکور صنعت /

۱۴۰۱

– ظرفیت:  ۲۸۸m۳/hr

– فناوری: BWRO

– محصول: Demine, Soft, Potable Water

– اسکوپ: طراحی، مهندسی ، تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازی

Including: Sand Filter, Carbon Filter, RO unit, Chemical dosing systems, CIP unit, Flushing unit, Pump Station, and Control panel

پروژه EPC شرکت آوانداد

شرکت آوانداد /

۱۴۰۱

– ظرفیت:  ۱۰۰m۳/d

– فناوری: UV-MF-RO

– محصول:  Industrial Water

– اسکوپ: طراحی، مهندسی ، تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازی Including: Sand Filter, Carbon Filter, MF unit, UF unit, UF unit, RO unit, Chemical dosing systems, CIP unit, Flushing unit, Pump Station, and Control panel

عضو وندورلیست