پـــــــــــــــــروژه‌های

آویژه پالایش

پروژه EPC بندر سیراف عسلویه

شرکت نور ویژه /

1386

– ظرفیت:  ۲۷۰۰m۳/d

– فناوری: BWRO

– محصول: Soft Water

– اسکوپ: طراحی، مهندسی ، تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازی

Including:  Sand filter, Carbon Filter, RO unit, Chemical dosing systems, CIP unit, Flushing unit, Pump Station, and Control panel

پروژه EPC شرکت فولاد غدیر ایرانیان

شرکت فولاد غدیر ایرانیان /

1385

– ظرفیت:  ۵۰۰m۳/d

– فناوری: BWRO

– محصول: Demine Water

– اسکوپ: طراحی، مهندسی ، تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازی

Including:  Sand filter, Carbon Filter, RO unit, Chemical dosing systems, CIP unit, Flushing unit, Pump Station, and Control panel

عضو وندورلیست